Asistentaƒ Juridicaƒ

Cabinet de avocat

DREPT ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Avocati noștri oferă consultanta juridica si reprezentare societăţilor comerciale şi persoanelor fizice in ceea ce priveste relatia acestora cu organele administrative. Avem o experiență bogată în colaborarea cu autoritatilor publice centrale si locale în materia contenciosului administrativ.


Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

 • asistență juridică acordată petentului în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale.
 • reprezentarea juridică a petentului în relaţia cu autorităţile publice centrale şi cele locale.
 • asistență juridică acordată petentului în verificarea legalităţii de acte administrative.
 • asistență și reprezentare juridică de specialitate, privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale.
 • asistență juridică în probleme de drept administrativ şi contencios administrativ.
 • asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal în toate fazele procesuale.

ACHIZIȚII PUBLICE

Echipa noastră are o experiență vastă în ceea ce privește procedurile de achiziții publice din România. Avem o experiență bogată în colaborarea cu administrația locală din București cât și în reprezentarea acordată altor autorități publice locale precum și operatorilor economici în procedurile de achiziții publice.

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:
 • consultanță juridică cu privire la pregătirea ofertei.
 • reprezentarea clienților în relația cu autoritățile contractante.
 • consultanță juridică în contestarea documentației de atribuire.
 • acordarea serviciilor de consultanţă cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în speţe punctuale.
 • acordarea serviciilor de consultanţă si reprezentare juridică în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 • asistență juridică și reprezentare în instanță în conflictele care apar în achizițiile publice.