top of page
dradministrativ.jpg

DREPT ADMINISTRATIV

Oferim asistență juridică și reprezentare pentru societăţile comerciale şi persoanele fizice în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative. Avem o experiență bogată în colaborarea cu autorităților publice centrale și locale în materia contenciosului administrativ.

 

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

  • asistență juridică acordată petentului în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale.

  • reprezentarea juridică a petentului în relaţia cu autorităţile publice centrale şi cele locale.

  • asistență juridică pentru obținerea avizului de toaletare/defrișare pentru vegetația situată pe teren proprietate particulară a persoanelor fizice/juridice.

  • asistență juridică pentru obținerea situației juridice a unui imobil sau teren.

  • asistență juridică pentru obținerea unui istoric de arteră de circulație și definitivare adresă poștală.

  • asistență juridică privind concesionare teren liber de construcții.

  • asistență juridică privind concesionarea terenului din curtea imobilului vândut în baza Legii nr. 112/1995 în vederea extinderii locuinței.

  • asistență și reprezentare juridică de specialitate, privind revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale.

  • asistență juridică în probleme de drept administrativ şi contencios administrativ.

  • asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal în toate fazele procesuale.

 

bottom of page