top of page
achizitii.jpg

ACHIZIȚII PUBLICE

Echipa noastră are o experiență vastă în ceea ce privește procedurile de achiziții publice din România. Avem o experiență bogată în colaborarea cu administrația locală din București cât și în reprezentarea acordată altor autorități publice locale precum și operatorilor economici în procedurile de achiziții publice. Ne bazăm pe experiența noastră extinsă în achiziții publice pentru a ne ajuta clienții să evite cât mai mult posibil litigiile privind achizițiile publice. Cu toate acestea, în cazul în care se contestă o procedură de achiziție publică, avem experiența necesară pentru a contesta cu succes decizia de atribuire sau pentru a apăra autoritatea contractantă.

 

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

  • acordarea serviciilor de consultanţă cu privire la interpretarea şi aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în speţe punctuale.

  • consultanță juridică cu privire la pregătirea ofertei.

  • reprezentarea clienților în relația cu autoritățile contractante.

  • consultanță juridică în contestarea documentației de atribuire.

  • acordarea serviciilor de consultanţă si reprezentare juridică în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

  • asistență juridică și reprezentare în instanță în conflictele care apar în achizițiile publice.

  • asistență juridică în anularea, rezilierea, rezoluțiunea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică.

bottom of page