top of page
drurbanism.jpg

DREPTUL URBANISMULUI

Toate proiectele de dezvoltare și construcție se confruntă cu provocări juridice complexe, necesitând o echipă juridică experimentată și agilă să răspundă în mod adecvat pentru a proteja și promova interesele clientului. Avem o experiență bogată în acordarea de asistență și reprezentare juridică în domeniul urbanismului atât pentru proprietari cât și pentru dezvoltatori. 

Asigurăm direcționarea eficientă a clienților noștri prin labirintul administrativ în vederea avizări documențiilor de urbanism emise de către autoritățile administrative competente. 

 

Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

  • asistență juridică pentru intrarea în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire conform prevederilor Legii nr. 7/2020.

  • asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale în vederea eliberării de certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, avize pentru zonele protejate, avizare documetatie de urbanism: PUZ si PUD, etc.
  • reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată în vederea suspendării și anulării unor certificate de urbanism, autorizatii de construire sau desființare, anulare parțială a Planului Urbanistic General (PUG), anulare PUZ si PUD, etc.
  • asistență juridică privind intabularea în Cartea Funciară a construcțiilor edificate fără autorizație.
  • asistență în obținerea de avize emise de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural a Municipiului București.
  • consiliere în elaborarea documentațiilor de urbanism și urmărirea dosarului pe parcursul procedurilor administrative.

bottom of page