Asistentaƒ Juridicaƒ

Cabinet de avocat

DREPTUL URBANISMULUI

Chiar dacă termenul legal prevăzut de lege pentru emiterea autorizațiilor, avizelor sau al certificatelor de urbanism este de 30 de zile lucrătoare autoritătile locale nu respectă întodeauna acest termen.

Asigurăm asistență juridică pe parcursul avizări documenției de urbanism emise de către autoritățile administrative competente.Principalele aspecte de care ne ocupăm includ:

  • asistență juridică pentru intrarea în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire conform prevederilor Legii nr. 7/2020.
  • asistență și reprezentare în fața autorităților publice locale în vederea eliberării de certificate de urbanism, autorizații de construire/demolare, avize pentru zonele protejate, avizare documetatie de urbanism: PUZ si PUD, etc.
  • reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată în vederea suspendării și anulării unor certificate de urbanism, autorizatii de construire sau demolare, anulare parțială a Planului Urbanistic General (PUG), etc.
  • asistență juridică privind intabularea în Cartea Funciară a construcțiilor edificate fără autorizație.
  • asistență în obținerea de avize emise de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural a Municipiului București.
  • consiliere în elaborarea documentațiilor de urbanism și urmărirea dosarului pe parcursul procedurilor administrative.